Hombre - Człowiek

Słownictwo języka hiszpańskiego z zakresu "Człowiek". Znaleziono 28 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Personas - Osoby
yo ja
ty
él on
ona ella
usted pan, pani
nosotras my
(kobiety)
nosotros my
(mężczyźni)
vosotras wy
(kobiety)
vosotros wy
(mężczyźni)
ellas one
ellos oni
ustedes państwo
esto to
aquello tamto
éste ten
ésta ta
aquél tamten
aquélla tamta
quién kto
cuál jaki, jaka, jakie
todos wszyscy
todas wszystkie
mi mój, moja, moje
tu twój, twoja, twoje
su jego, jej, pani, pana
nuestro, nuestra nasz, nasza, nasze
vuestro, vuestra wasz, wasza, wasze
su ich, państwa