Medicina - Medycyna

Słownictwo języka hiszpańskiego z zakresu "Medycyna". Znaleziono 169 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Médico - Lekarze
alergólogo alergolog
andrólogo androlog
anestesiólogo, médico anestesista anestezjolog
audiólogo audiolog
cirujano, operador chirurg
cirujano plástico chirurg plastyczny
dermatólogo dermatolog
diabetólogo diabetolog
endocrinólogo endokrynolog
gastroenterólogo gastrolog
genetistas genetyk
gerontólogo geriatra
ginecólogo ginekolog
hematólogo hematolog
homeópata homeopata
internista, terapeuta internista
cardiólogo kardiolog
neumólogo pulmonolog
laringólogo laryngolog
médico de familia lekarz rodzinny
veterinario weterynarz
logopeda logopeda
nefrólogo nefrolog
neurocirujano neurochirurg
neurólogo neurolog
neuropsicólogo neuropsycholog
psicólogo psycholog
psiquiatra psychiatra
dentista, odontólogo dentysta, stomatolog
oculista, oftalmólogo okulista
oncólogo onkolog
nutricionista dietetyk
inmunólogo immunolog
proctólogo proktolog
reumatólogo reumatolog
sexólogo seksuolog
urólogo urolog
Enfermedades crónicas - Choroby przewlekłe
acromegalia akromegalia
asma astma
enfermedad de Alzheimer choroba Alzheimera
enfermedad de Parkinson zespół Parkinsona
enfermedades mentales choroby psychiczne
diabetes cukrzyca
fenilcetonuria fenyloketonuria
tuberculosis gruźlica
glaucoma jaskra
miastenia miastenia
ateroesclerosis miażdżyca
fibrosis quística mukowiscydoza
hipotiroidismo niedoczynność tarczycy
cánceres nowotwory złośliwe
osteoporosis osteoporoza
epilepsia padaczka
hipertrofia de la prostata przerost gruczołu krokowego
esquizofrenia schizofrenia
esclerosis múltiple stwardnienie rozsiane
insuficiencia cardíaca niewydolność serca
inflamación del colon zapalenie jelita grubego
Cancros - Nowotwory
adenocarcinoma prostático, cáncer de próstata rak prostaty
cáncer de pulmón, cáncer pulmonar rak płuc
cáncer cervical rak szyjki macicy
cáncer endometrial rak trzonu macicy
leucemia, leucocitemia białaczka
melanoma czerniak, rak skóry
cáncer colorrectal rak jelita grubego
cáncer de ovario rak jajnika
cáncer de vejiga rak pęcherza
cáncer de mama rak piersi
tumor cerebral guz mózgu
cáncer de páncreas rak trzustki
cáncer de hígado rak wątroby
cáncer de esófago rak przełyku
retinoblastoma siatkówczak
cáncer de estómago rak żołądka
cáncer del corazón rak serca
cáncer de los músculos, mioma mięśniak, rak mięśni
cáncer de lengua rak języka
cáncer pélvico rak miednicy
Enfermedades infecciosas - Choroby zakaźne
SIDA AIDS
amigdalitis, angina angina
difteria błonica
borreliosis borelioza
encefalopatía espongiforme bovina BSE
clamidiósis chlamydioza
cólera cholera
viruela ospa prawdziwa, czarna ospa
disentería czerwonka
dengue denga
candidiasis drożdżyca
fiebre tifoidea, tifoidea dur brzuszny
tifus dur plamisty
fiebre paratifoidea dur rzekomy, paradur
diarrea, disentería dyzenteria, czerwonka bakteryjna
peste, plaga dżuma
pian frambezja
tuberculosis gruźlica
gripe grypa
micosis grzybica
histoplasmosis histoplazmoza
candidiasis kandydoza
sífilis kiła
coccidioidomicosis kokcydioidomikoza
leptospirosis krętkowica
criptococcosis kryptokokoza
tos ferina krztusiec
malaria malaria
mononucleosis mononukleoza
sarampión, óder odra
herpes opryszczka
varicela, china ospa wietrzna
escarlatina płonica
polio polio
herpes zóster półpasiec
fiebre aftosa, glosopeda pryszczyca
rubéola różyczka
gonorrea, blenorragia rzeżączka
salmonelosis salmonelloza
escarlatina szkarlatyna
tétanos tężec
carbunco wąglik
rabia, hidrofobia wścieklizna
Síntomas - Objawy
dolor ból
dolor de cabeza ból głowy
escaras odleżyny
ampolla, vejiga pęcherz, bąbel
cardenal, moratón siniak
tos kaszel
fiebre gorączka
indigestión niestrawność
vómito wymioty
náusea mdłości
hemorragia nasal krwotok z nosa
barro pryszcz
erupción, erupción cutánea wysypka
enrojecimiento zaczerwienienie
dolor de garganta ból gardła
escalofríos dreszcze
hinchazón opuchlizna
sudor pot
sangrar krwawić
desmayarse zemdleć
infectarse con algo zarazić się czymś
estornudar kichać
Diabetes - Cukrzyca
cuerpos cetónicos ciała ketonowe
tiras de cetonas paski ketonowe
azúcares simples cukry proste
diabetes gestacional cukrzyca ciążowa
diabetes tipo 1 cukrzyca typu 1
diabetes tipo 2 cukrzyca typu 2
diabético diabetyk
dieta diabética dieta cukrzycowa
glicemia glikemia
glucagón glukagon
glucómetro glukometr
glucosa glukoza
hemoglobina glucosilada hemoglobina glikowana
hiperglucemia hiperglikemia
hipoglucemia hipoglikemia
índice glicémico indeks glikemiczny
insulina insulina
resistencia a la insulina insulinooporność
terapia insulinica insulinoterapia
unidad de insulina jednostka insulinowa
pluma, pluma de insulina pen, wstrzykiwacz insuliny
(insulinowy)
bomba de insulina pompa insulinowa
pie diabético stopa cukrzycowa
páncreas trzustka
carbohidratos węglowodany
intercambiador de carbohidratos wymiennik węglowodanowy