Número - Liczby

Słownictwo języka hiszpańskiego z zakresu "Liczby". Znaleziono 49 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

0-20 - 0-20
cero zero
uno jeden
dos dwa
tres trzy
cuatro cztery
cinco pięć
seis sześć
siete siedem
ocho osiem
nueve dziewięć
diez dziesięć
once jedenaście
doce dwanaście
trece trzynaście
catorce czternaście
quince piętnaście
dieciséis szesnaście
diecisiete sidemnaście
dieciocho osiemnaście
diecinueve dziewiętnaście
veinte dwadzieścia
20-100 - 20-100
veinte dwadzieścia
treinta trzydzieści
cuarenta czterdzieści
cincuenta pięćdziesiąt
sesenta sześćdziesiąt
setenta siedemdziesiąt
ochenta osiemdziesiąt
noventa dziewięćdziesiąt
cien sto
Grande números - Duże liczby
cien sto
mil tysiąc
diez mil dziesięć tysięcy
cien mil sto tysięcy
milión milion
(sześć zer)
mil millones, millardo miliard
(dziewięć zer)
billón bilion
(dwanaście zer)
mil billones biliard
(piętnaście zer)
trillón trylion
(osiemnaście zer)
mil trillones tryliard
(dwadzieścia jeden zer)
cuatrillón kwadrylion
(dwadzieścia cztery zera)
quintillón kwintylion
(trzydzieści zer)
sextillón sekstylion
(trzydzieści sześć zer)
septillón septylion
(czterdzieści dwa zera)
octillón oktylion
(czterdzieści osiem zer)
nonillón nonylion
(pięćdziesiąt cztery zera)
decillón decylion
(sześćdziesiąt zer)
centillion centylion
(sześćset zer)
googol, gúgol googol
(sto zer)